Liceum Ogólnokształcące TWP

liceum

 

Organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne TWP w Białymstoku jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (więcej informacji znajdziesz na http://www.twp.bialystok.pl)

Szkoła jest zarejestrowana w ewidencji szkół niepublicznych Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod poz. 32a i posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 

JAKI JEST KOSZT NAUKI?

U nas NAUKA JEST BEZPŁATNA!
Nie pobieramy opłat wpisowego, czesnego, za legitymacje, indeksy, zaświadczenia.

 

Będąc słuchaczem naszego Liceum otrzymasz dodatkowo:

 • do 30% zniżki na kursach języków obcych,
 • 10 % zniżki na kursach zawodowych

prowadzonych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Białymstoku.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ SŁUCHACZEM SZKOŁY?

Słuchaczem może zostać osoba dorosła, która ukończyła 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową.

 

JAK DŁUGO TRWA NAUKA?

Czas trwania nauki:
– po zasadniczej szkole zawodowej – 2 lata, rozpoczęcie nauki od III semestru, ostatni nabór w 2020 r.
– po gimnazjum – 3 lata, ostatni nabór w 2019 r.
– po gimnazjum – 4 lata od roku szkolnego 2020/2021
– po 8-letniej szkole podstawowej – 4 lata od roku szkolnego 2019/2020.

 

JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym, odbywają się tylko w soboty i niedziele co 2 tygodnie.

 

PROGRAM NAUCZANIA

Przedmioty w zakresie podstawowym:

 • język polski
 • język angielski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym – słuchacz zobowiązany jest wybrać 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • historia, geografia, biologia, chemia, fizyka – z tej grupy przedmiotów słuchacz wybiera 1 przedmiot
 • matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie, informatyka – z tej grupy przedmiotów słuchacz również wybiera 1 przedmiot

 

Przedmioty uzupełniające:

 • przyroda – dla słuchaczy, którzy nie będą realizowali w zakresie rozszerzonym przedmiotu geografia, biologia, chemia lub fizyka
 • historia i społeczeństwo – dla słuchaczy, którzy nie będą realizowali w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia

 

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYDAWANE PO UKOŃCZENIU NAUKI?

Kończąc naukę słuchacze otrzymują świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, a po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymują dodatkowo świadectwa dojrzałości.

 

KIEDY JEST PROWADZONA REKRUTACJA DO SZKOŁY?

Rekrutację prowadzimy w okresie:

 • maj, czerwiec, lipiec, sierpień – na semestr jesienno-zimowy (rozpoczęcie zajęć we wrześniu).

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ?

Aby zostać słuchaczem należy dostarczyć do szkoły:

 • podanie i kwestionariusz osobowy (gotowe druki do pobrania znajdują się na dole strony, można je również otrzymać w sekretariacie szkoły)
 • oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • 2 zdjęcia
 • dowód osobisty (do wglądu)

 

ZGŁOSZENIA ONLINE

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
Jeśli chcesz zarezerwować sobie miejsce prześlij wypełnione formularze (podanie i kwestionariusz osobowy) na nasz adres e-mail: nauka@twp.bialystok.pl
Pozostałe wymagane dokumenty możesz dostarczyć w późniejszym terminie.

 

OPINIE O SZKOLE

Jeżeli potrzebujesz potwierdzenia, że wybór naszej szkoły jest dobrą decyzją zajrzyj do zakładki „Opinie”. Znajdziesz tam wypowiedzi słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego TWP na temat poziomu nauczania, wykładowców i atmosfery panującej w szkole.

Zachęcamy również do zapoznania się z RAPORTEM Z EWALUACJI przeprowadzonej w naszym  Liceum przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w kwietniu 2016 r.
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000240950164.pdf


Pliki do pobrania

Liceum Ogólnokształcące TWP - podanie

Liceum Ogólnokształcące TWP - kwestionariusz

Harmonogram nauki - po zsz

Harmonogram nauki - po gimnazjum