Policealne Studium Zawodowe TWP

baner0

 

Organem prowadzącym Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne TWP w Białymstoku jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (więcej informacji znajdziesz na http://www.twp.bialystok.pl)

Szkoła została zarejestrowana w ewidencji szkół niepublicznych Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod poz. 72 i posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 

JAKI JEST KOSZT NAUKI?

U nas NAUKA JEST BEZPŁATNA!
Nie pobieramy opłat wpisowego, czesnego, za legitymacje, indeksy, zaświadczenia.

 

Będąc słuchaczem naszego Studium otrzymasz dodatkowo:

 • do 30% zniżki na kursach języków obcych,
 • 10 % zniżki na kursach zawodowych

prowadzonych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Białymstoku.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ SŁUCHACZEM SZKOŁY?

Słuchaczem może zostać osoba dorosła, która ukończyła szkołę dającą wykształcenie średnie (liceum, technikum).

 

CZY WYMAGANE JEST ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI?

W naszej szkole matura nie jest wymagana. Słuchaczem może zostać również osoba, która nie posiada świadectwa dojrzałości.

 

W JAKICH ZAWODACH PROWADZONE JEST KSZTAŁCENIE?

Kształcimy słuchaczy w 6 zawodach:

TECHNIK ADMINISTRACJI
symbol cyfrowy zawodu 334306
Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych.

TECHNIK ARCHIWISTA
symbol cyfrowy zawodu 441403
Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w archiwach państwowych i zakładowych.

TECHNIK BHP
symbol cyfrowy zawodu 325509
Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących działy bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą także prowadzić szkolenia z zakresu bhp w ramach posiadanych kwalifikacji.

TECHNIK INFORMATYK
symbol cyfrowy zawodu 351203
Absolwenci podejmują pracę w firmach informatycznych (jako serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (jako administratorzy baz danych i sieci) oraz jako projektanci i graficy.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
symbol cyfrowy zawodu 431103
Absolwenci tego kierunku pracują w działach finansowych (księgowości), w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, urzędach administracji, prywatnych firmach czy biurach rachunkowych.

FLORYSTA
symbol cyfrowy zawodu 343203
Absolwenci tego kierunku mogą podjąć zatrudnienie w kwiaciarniach, firmach florystycznych, firmach specjalizujących się w dekoracji wnętrz, organizujących imprezy targowe i wystawiennicze, hotelach.

 

JAK DŁUGO TRWA NAUKA?

technik administracji – 2 lata
technik archiwista – 2 lata
technik bhp – 1,5 roku
technik informatyk – 2 lata
technik rachunkowości – 2 lata
florysta – 1 rok

 

JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym, odbywają się tylko w soboty i niedziele co 2 tygodnie.

 

PROGRAM NAUCZANIA

W nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego poszczególne zawody podzielono na kwalifikacje – liczba kwalifikacji jest zależna od złożoności zawodu, niektóre zawody obejmują tylko 1 kwalifikację, inne 2 lub 3 kwalifikacje.

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

Przedmioty:

 • podstawy przedsiębiorczości

 

przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • działalność gospodarcza w jednostce administracyjnej
 • język obcy w administracji
 • podstawy prawa cywilnego
 • podstawy prawa pracy
 • podstawy prawa administracyjnego
 • podstawy finansów publicznych

 

przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • wykonywanie pracy biurowej
 • postępowanie w administracji

 

Kwalifikacje:
K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (AU.68)
Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec IV semestru.

Praktyka zawodowa:
w semestrze II i w semestrze III po 4 tygodnie

 

TECHNIK ARCHIWISTA

Przedmioty:

 • podstawy przedsiębiorczości,

 

przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • podstawy archiwistyki
 • metody pracy w archiwum zakładowym
 • prawo archiwalne
 • język obcy zawodowy

 

przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych

 

Kwalifikacje:
K1 – Organizacja i prowadzenie archiwum (AU.63)
Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec III semestru.

K2 – Opracowywanie materiałów archiwalnych (AU.64)
Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec IV semestru.

Praktyka zawodowa:
w semestrze II i w semestrze IV po 2 tygodnie

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Przedmioty:

 • podstawy przedsiębiorczości

 

przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • podstawy prawa pracy
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • język obcy w bezpieczeństwie i higienie pracy

 

przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • ocena ryzyka zawodowego
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Kwalifikacje:
K1 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (MS.12)
Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec III semestru.

Praktyka zawodowa:
w semestrze II i w semestrze III po 2 tygodnie

 

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty:

 • podstawy przedsiębiorczości

 

przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • systemy operacyjne
 • urządzenia techniki komputerowej
 • sieci komputerowe
 • witryny i aplikacje internetowe
 • systemy baz danych
 • działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • język angielski zawodowy w branży informatycznej

 

przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • administracja bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych

 

Kwalifikacje:
K1 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08)
Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec III semestru.

K2 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09)
Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec IV semestru.

Praktyka zawodowa:
w semestrze III – 4 tygodnie

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Przedmioty:

 • podstawy przedsiębiorczości

 

przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • język obcy w rachunkowości
 • rachunkowość finansowa,
 • wynagrodzenia i podatki

 

przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • biuro rachunkowe
 • dokumentacja biurowa
 • biuro wynagrodzeń i podatków

 

Kwalifikacje:
K1 – Prowadzenie rachunkowości (AU.36)
Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec II semestru.

K2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (AU.65)
Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec IV semestru.

Praktyka zawodowa:
w semestrze II i w semestrze III po 2 tygodnie

 

FLORYSTA

Przedmioty:

 • podstawy przedsiębiorczości

 

przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • materiałoznawstwo roślinne
 • materiałoznawstwo nieroślinne
 • kulturowe podstawy florystyki
 • środki wyrazu twórczego
 • kompozycje florystyczne
 • przedsiębiorstwo florystyczne
 • język angielski we florystyce

 

przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • wykonywanie kompozycji florystycznych

 

Kwalifikacje:
K1 – Wykonywanie kompozycji florystycznych (RL.26)
Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec II semestru.

Praktyka zawodowa:
w semestrze II – 4 tygodnie

 

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYDAWANE PO UKOŃCZENIU NAUKI?

Kończąc naukę słuchacze otrzymują świadectwa ukończenia szkoły policealnej.

Dodatkowo potwierdzenie uzyskania każdej kwalifikacji odbywa się w formie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin w zakresie danej kwalifikacji otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje osoba, która ma średnie wykształcenie oraz posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie.

 

KIEDY JEST PROWADZONA REKRUTACJA DO SZKOŁY?

Rekrutację prowadzimy w okresie:

 • maj, czerwiec, lipiec, sierpień – na semestr jesienno-zimowy (rozpoczęcie zajęć we wrześniu),
 • grudzień, styczeń – na semestr wiosenno – letni (rozpoczęcie zajęć w lutym).

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYJĘCIE?

Aby zostać słuchaczem należy dostarczyć do szkoły:

 • podanie i kwestionariusz osobowy (gotowe druki do pobrania znajdują się na dole strony, można je również otrzymać w sekretariacie szkoły)
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia
 • ksero dowodu osobistego (kopię wykonamy na miejscu)
 • zaświadczenie lekarskie (w sekretariacie szkoły wydawane jest skierowanie na badania).

 

ZGŁOSZENIA ONLINE

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
Jeśli chcesz zarezerwować sobie miejsce prześlij wypełnione formularze (podanie i kwestionariusz osobowy) na nasz adres e-mail: nauka@twp.bialystok.pl
Pozostałe wymagane dokumenty możesz dostarczyć w późniejszym terminie.

 

OPINIE O SZKOLE

Jeżeli potrzebujesz potwierdzenia, że wybór naszej szkoły jest dobrą decyzją zajrzyj do zakładki „Opinie”. Znajdziesz tam wypowiedzi słuchaczy Policealnego Studium Zawodowego TWP na temat poziomu nauczania, wykładowców i atmosfery panującej w szkole.


Pliki do pobrania

Policealne Studium Zawodowe - podanie

Policealne Studium Zawodowe - kwestionariusz

Harmonogram nauki - technik administracji

Harmonogram nauki - technik archiwista

Harmonogram nauki - technik bhp

Harmonogram nauki - technik informatyk

Harmonogram nauki - technik rachunkowości

Harmonogram nauki - florysta